Wenger Consulting
management & marketing solutions


Змінюємо майбутнє вашого бізнесу через усвідомлене управління та ефективний маркетинг.

Про нас

Результатом нашої співпраці є те, що ваша компанія заробляє більше грошей, а команда та власник отримують більше задоволення від управління бізнесом і його розвитку.

Ми допоможемо вам розробити усвідомлений підхід до управління бізнесом, включаючи маркетинг, продажі та управління персоналом, щоб кожне прийняте вами рішення приносило конкретні та вимірювані результати. З нами ваші витрати на маркетинг та персонал стануть інвестиціями, які окупляться та принесуть прибуток.

Ми завжди розвиваємося і пропонуємо найактуальніші рішення на основі останніх тенденцій та передових практик.

Найпоширеніші запити наших клієнтів
 • 1
  Як запустити новий бізнес або продукт
  Ви хочете запустити новий бізнес, продукт або сервіс, але не знаєте, як зробити це максимально ефективно. Відсутнє розуміння унікальності продукту або сервісу, особливостей споживчої поведінки та моделі прийняття рішення про покупку. Ви не розумієте, як розрахувати потенційний ринок та визначити справедливу ціну, розробити бренд і маркетингову стратегію.
 • 2
  Проблеми з продажами
  Продажі в компанії не відповідають очікуванням власників або генерального директора (СЕО), плани продаж регулярно не виконуються. Немає впевненості в ефективності роботи відділів продажу та маркетингу та справедливості їх оплати.
 • 3
  Клієнтів не стає більше.
  Маркетингові витрати не приносять очікуваних результатів для бізнесу і не допомагають збільшити продажі. Відсутня чітка уява про те, для чого потрібен маркетинг у компанії і чим повинні займатися маркетологи. Скільки їх повинно бути, як вимірювати ефективність їх роботи та грошей, витрачених на маркетинг.
 • 4
  Бізнес застигає чи росте дуже повільно.
  Бізнес стагнує або зростає дуже повільно, і відсутній чіткий план дій, як змінити ситуацію. Щорічні цілі, у кращому випадку, формулюються відносно продажів і прибутку, але відсутнє розуміння, які кроки та проєкти допоможуть їх досягнути. Також немає зрозуміння, які ресурси для цього необхідні.
 • 5
  Що далі робити з бізнесом
  Відсутня стратегія розвитку бізнесу або вона не втілюється. Відсутність бачення розвитку бізнесу і стратегічних альтернатив з урахуванням прогнозів ринкового та технологічного розвитку, можливих глобальних змін та кризових ситуацій. Немає відповідей на питання «Що ми будуємо» і «Яким буде наш бізнес через Х років? Що потрібно робити вже зараз, щоб потім не втратити його». Відсутні чітко сформульовані стратегічні цілі та план, як їх досягти.
 • 6
  У компанії безлад
  Постійно доводиться "гасити пожежі". Прибутковість бізнесу знижується, і немає зрозуміння, що робити в такій ситуації. Управлінські рішення не приносять очікуваних результатів. Виконавча дисципліна дуже низька. Бізнес-процеси не описані та не автоматизовані. Вартістю та ефективністю процесів ніхто не керує. Відсутня прозора зрозуміла система прийняття рішень. Відсутні чіткі бізнес-ритми. В результаті часті збої на всіх етапах бізнесу, витрачається багато часу та ресурсів на розв'язання нових проблем що постійно з'являються. Немає впевненості, що бізнес може давати очікуваний результат. Немає розуміння, як кожен член команди впливає на кінцевий результат. Незбалансована орг.структура: одні підрозділи надмірно розширені, інші навпаки недостатньо комплектовані або відсутні. Висока вартість оперативних витрат.
 • 7
  Без «чарівного пенделя» нічого не відбувається, плинність персоналу
  Люди не мотивовані робити більше. Будь-який труд співробітників вимагає матеріальної винагороди. Всі працюють виключно за гроші. Доводиться витрачати додаткові кошти на пошук, навчання та адаптацію нового персоналу, постійно підвищувати оплату праці, що негативно впливає на конкурентоздатність та прибутковість бізнесу. Відсутні функціональні матриці для кожного співробітника, а посадові інструкції формальні. Система KPI відсутня або неефективна, оскільки досягнення менеджерами своїх KPI не впливають на фінансовий результат. Немає системи персонального поставлення цілей та оцінки. Поставлення цілей здійснюється із стелі, відсутня система прогнозування. В результаті частина персоналу переплачена, зайві витрати на персонал. Відсутня постійна пряма комунікація з командою. У персоналу немає розуміння того, що відбувається в компанії і чітких перспектив. У результаті велика текучість персоналу, відсутність у співробітників самомотивації та бажання розвиватися, низька ініціативність та ефективність.

Наші сервіси
Стратегічний консалтинг:
Бачення, Місія, Цінності, Стратегії
Управлінський консалтинг:
Цілепокладання, Планування, Бізнес ритми, Правила, політики, регламенти, Управління завданнями та проектами, Бізнес-процеси, Автоматизація
Маркетинг консалтинг:
Дослідження, Стратегії, Позиціювання, Бренд платформи, Унікальність продуктів та сервісів, Нові продукти, Ціноутворення, Запуски, Рекламні кампанії, Продажі
Управління людьми:
HR бренд, Орг.струкутра, Функціональні матриці, KPI, Залучення, Бізнес культура, Цінності, Постановка цілей та оцінка персоналу, Політики та регламенти, Індивідуальний та Командний коучинг, Організація Корпоративних університетів
Навчання:
Кастомні тренінги під запит, Навчальні програми з розвитку управлінських знань та навичок
Консалтингові продукти
Ми розробили чотири авторські методики, які дозволяють діагностувати та подолати більшість поширених проблем і викликів будь-якого бізнесу.
1
Business Checkup

Управлінський аудит, який дозволяє виявити ключові бар'єри розвитку та проблеми ефективного функціонування існуючого бізнесу, його зони ризику та можливих збитків. Побачити приховані і наміренно приховувані проблеми.

Управлінський аудит, який виявляє в вашому бізнесі:

 • ключові бар'єри розвитку;
 • проблеми ефективного управління;
 • зони ризику та можливих збитків;
 • приховані і наміренно приховувані проблеми.

Результати:

 1. Звіт з описом бар'єрів та проблемних зон.
 2. Крок за кроком план з рекомендаціями щодо усунення бар'єрів та проблем.
2
Startup Push

Допомога стартапам та вже існуючим бізнесам у успішному запуску бізнес-проектів. В рамках цього продукту наша команда експертів здійснює:

 • аудит потенціалу бізнес-ідеї або стартапу на його життєздатність;
 • аудит управлінського потенціалу команди;
 • оцінку ринку та конкурентів;
 • видачу рекомендацій з покращення продукту або сервісу;
 • допомогу у коригуванні менеджменту проекту.

Результати:

 1. Звіт з описом бар'єрів та проблемних зон.
 2. Крок за кроком план з рекомендаціями щодо усунення бар'єрів та проблем.
3
Mindful Transformation

Це комплексна індивідуальна програма системних змін у компанії. Її мета - збільшення прибутку і досягнення компанією абсолютно нового рівня ефективного управління бізнесом.

В рамках Mindful Transformation команда експертів проводить глибокий управлінський аудит всіх функцій бізнесу. За результатами аудиту розробляється детальний план змін, що стосуються кожного співробітника компанії. Під час реалізації Плану Трансформацій, крім наших консультантів, залучаються ТОР-менеджери та звичайні співробітники замовника. Працюючи над проектом, команда отримує практичні навички ефективного управління, доступ до персонального коучингу та наставництва від досвідчених експертів.


Результати проекту Mindful Transformation:

 1. Зростання продажів.
 2. Збільшення прибутку.
 3. Повне "перезавантаження" команди, коли кожен співробітник усвідомлює свій вплив на результати бізнесу та свідомо реалізує цей вплив.
4
Wenger’s Mentoring Program

Менторська програма з Сергієм Венгером — це унікальна можливість для власників і Топменеджерів проробити свої управлінські навички, отримати практичні рекомендації з управління бізнесом і його розвитку через особисте спілкування з бізнес-гуру. Сергій Венгер має унікальний досвід управління компаніями різного розміру в різних галузях на ринках Європи, Азії, Америки та Близького Сходу, володіє багатим арсеналом практичних знань з управління бізнесом, є автором концепції Mindful Management, постійно розвиває свої навички та знання.


Результати менторингу:

 1. Новий погляд на бізнес та бізнес-модель.
 2. Чітко сформульоване бачення та стратегія бізнесу, які збігаються з особистими цілями та планами власника.
 3. Визначені та сформульовані SMART-цілі.
 4. Змінений підхід до управління бізнесом, є чітке розуміння того, як вирішувати будь-яке завдання чи виклик.
 5. Посилено внутрішній баланс, зріс рівень щастя та особистої ефективності.
 6. Зростання бізнесу та підвищення його прибутковості.
Залишіть заявку на консультацію і ми найближчим часом зв'яжемося з вами.
5 принципів Wenger’s Mindful Management
 • Кожне управлінське рішення має бути усвідомленим і мати чітку вимірну мету
 • Кожна дія має приносити очікуваний результат та наближати бізнес до головної мети
 • Кожен результат – це лише факт, який необхідно прийняти та усвідомити з єдиною метою – ефективно рухатися далі;
 • Кожен результат – це наслідок дії та/або бездіяльності конкретної людини, а не події;
 • Будь-яке відхилення фактичного результату від планового має бути усвідомлено, опрацьовано та ніколи не повторюватися в майбутньому;
Наш досвід
Всі наші рекомендації перевірені реальним досвідом роботи різними компаніями на ринках Америки, Європи, Азії та Близького Сходу.
 • FOOD & Drinks
  PepsiCo, Campari, MARS (Mars, Snickers, M&Ms, Pedigree, Whiskas), Danone, Carlsberg Group (Carlsberg, Tuborg, Holsten, Corona), Nemiroff, Synergy Group (Myagkov, Beluga), Anheuser-Busch InBev (Rogan Beer), SOYUZ-VICTAN (SV, Longer, Koktebel), Overline (Myagkov, Shturman, 220, L’odessika, SQ, Henri Roederer), Massandra, AVK, Konti, MHP (Nasha Ryaba, Quliko, Legko, Apetitna), Bunge (Oleina), Veres, Romol, MAWR, UmanBeer, IDS (Mirgorodskaya, Morshinskaya, Borjomi), Mivina, Beluga Group (ex.Synergy Group)
 • Medicine
  & Pharmacy
  Bayer (Alka-Seltzer), R+ Medical Network, ANC Pharmacy Retail, Nika Pharm, OXYmed, ASKLEPIY Distibution, Zamona Rano, Luxoptica, Uniclinic
 • HoReCa & Retail
  METRO, ANC Pharmacy Retail, Vertex Hotel Group (President Hotel, Londonska Hotel, Bristol, Formula Wellness Club), Mawr, Duna, Nasha Ryaba, Mafia, Georgia, Casta, ВАО, NAM, Khlebniy, Holy Burger, FAME Online Fashion Mall, LuxOptica
 • IT, Electronics, Telecom
  Intel, PocketBook, KIVI, Kyivstar, Vodafone, Astelit (life), Beeline, djuice, Volya Kabel
 • FinTech
  & Banking
  Bank BNP Paribas (UkrSibBank), Raiffeisen Bank,
  OTP Bank, Nash Bank, Bill Line
 • Transport & Logistic
  UBER DRIVE, INDRIVER
 • Development & Construction
  Amulet Property Development Group, Legacy Development & Investment, Nous Property
 • Media
  Economic HUB,
  TV company ATVK, Kharkovskie Gubernskie Vedomosti, Delovoy Kharkov, Bez Senzury
 • Education
  Diamond Cutter Institute Global, Lemoncoin Academy, Business Wisdom Institute
 • Others
  Huggies, JTI (Camel), Philip Morris, Socar, EastOne Group, Nowy Styl Group, TetraPak
Залишіть заявку на консультацію і ми найближчим часом зв'яжемося з вами.
Management Board
Кожен консультант у Wenger Consulting має унікальне поєднання сучасних знань і великого досвіду роботи в успішних компаніях в галузі управління бізнесом, маркетингом і продажами, а також власного досвіду в підприємництві.
 • Сергей Венгер
  Президент та засновник
  29 років в управлінні компаніями та проектами, маркетингом та продажами на ринках Європи, Азії, США та Близького Сходу.
  Власний підприємницький досвід у різних категоріях та географічних ринках. Управління стартапами та криза менеджмент. Багатий досвід у консалтингу та наставництві.
  Автор концепції Mindfull Management, методик Tea Business Meetings та Dynamic Business Meetings
 • Чепрасов Роман
  СЕО європейского офису
  20 років управління бізнесом. 7 років на позиціях CMO у компаніях чисельністю персоналу понад 900 осіб. Власний підприємницький досвід у галузі будівництва, торгівлі та сервісних компаній. Досвід заснування та запуску стартапу будівельних послуг та робототехніки. Автор методики маркетингового коучингу, для розвитку у власників клієнторієнтованого мислення. Фахівець з сервіс-дизайну.
 • Татьяна Венгер
  СЕО WENGER CONSULTING USA
  18 років в управлінні бізнесом, проектами у глобальних та локальних компаніях на американському, європейському та азіатському ринках. Успішна розробка та реалізація величезної кількості бізнес-кейсів та стратегічних ініціатив, маркетингових та комунікаційних рішень для топових міжнародних брендів. Створення та управління власними бізнесами.
 • Дмитрий Шовкопляс
  Керівник офису управління змінами
  Понад 20 років досвіду у розробці та автоматизації бізнес-процесів та побудові проектного менеджменту на найбільших підприємствах у машинобудуванні, рітейлі, фармацевтичних та медичних бізнесах. Власний підприємницький досвід. Багатий досвід роботи в консалтингу та освітніх проектах.
Як ми працюємо
1
Ініціалізація
Після вашої заявки ми готуємо першу зустріч із залученням необхідних спеціалістів для аналізу ситуації.
На зустрічі ми проводимо глибинне інтерв'ю із власником або СЕО для прояснення суті запиту, симптоматики та очікувань.
2
Аудит
Проводимо аудит вашого бізнесу, знаходимо кореневі проблеми та бар'єри зростання, а також причини їх виникнення. Розробляємо професійні рекомендації
3
Road Map
Розробляємо детальний покроковий план подолання виявлених бар'єрів та проблем з дедлайнами та відповідальними з обох сторін
4
Виконання
Ви регулярно отримуєте щотижневі звіти про результати роботи та плани на наступний період. Кожна наша зустріч закінчуватиметься прийнятими рішеннями та протоколом з описом нових завдань та наступних кроків по SMART.
5
Оцінка результатів
Регулярно підбиваємо проміжні підсумки та звіряння з плановими показниками. Наприкінці проекту оцінюємо фінальний результат.
Відгуки наших клієнтів
Ваш запит
Опишіть ваше завдання, щоб ми одразу підключили необхідних фахівців для вироблення оптимального рішення
Контакти
Американський офіс:
США, Чикаго, Іллінойс
+1 224 418 7886
info@wenger.consulting

Європейський офіс:
Україна. Київ
+38 097 830 2772
europe@wenger.consulting
© All Rights Reserved. Wenger Consulting 2023.
FOLLOW US
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn